Avustukset

Orimattilan kaupunki on uudistanut liikunta-avustusohjeen. Uudet liikuntajärjestöjen avustusmuodot ja jakoperusteet on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.11.2014 § 146 ja kaupunginhallituksessa 24.11.2014 § 404.

AVUSTUSMUODOT

1. Toiminta-avustus

2. Koulutusavustus

3. Tilavuokra-avustus

4. Kohdeavustus

5. Markkinointiyhteistyö

6. Tapahtumat

YLEISET OHJEET

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi myöntää avustuksia orimattilalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.

Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on rekisteröity ja toiminut vähintään kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä enemmistön tulee olla orimattilalaisia. Avustusta ei myönnetä työpaikkayhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilöstölle.

Avustushakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä kuulutuksissa ilmenevällä tavalla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Järjestölle myönnetyt avustukset maksetaan järjestön tilille, jonka se ilmoittaa avustushakemuksen yhteydessä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain siitä, mihin eri avustusmuotoihin avustuksia jaetaan ja kuinka paljon eri avustusmuotoihin osoitetaan määrärahoja. Samoin lautakunta päättää avustusten yleiset jakoperusteet.

Toiminta-avustuksesta, koulutusavustuksesta, tilavuokra-avustuksesta ja kohdeavustuksesta päättää sivistys- ja vapaa-aikalautakunta lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti. Markkinointiyhteistyö- ja tapahtuma-avustuksista päättää kaupunginhallitus.

Alle 100 €:n avustuksia ei myönnetä, vaan ne sisällytetään muiden järjestöjen avustuksiin.

Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta.

Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot toimitetaan täydellisenä. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita osoitteesta:

www.orimattilanliikuntapalvelut.fi/liikuntaseuroille/avustukset/
www.orimattila.fi -> sähköiset palvelut -> lomakkeet -> liikunta ja nuoriso
sivistyspalvelukeskuksesta ja uimahallilta.

Avustusmuodot ja jakoperusteet (PDF)

Urheiluseurojen_avustushakemus2019 (PDF)

Liikuntatilojen vuokra-avustus hakemus

Kohdehakemus koulutus

Hakuaika päättyy 1.4.  klo 15.00.