Terveysliikunnalla työhyvinvointia

Orimattilan kaupungin henkilöstön terveysliikuntahanke (1.5.2014-31.3.2015)

Terveysliikunnalla työnhyvinvointia-hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-hanke, jossa kohderyhmänä ovat Orimattilan kaupungin työntekijät

  • Hankkeen tarkoitus: Tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat sekä työkykynsä puolesta riskiryhmiin kuuluvat Orimattilan kaupungin työntekijät ja ohjata heidät matalan kynnyksen liikunnan kautta kohti omaehtoista liikuntaa. Lisäksi tarkoituksena on lisätä tietoa terveysliikunnasta osana työhyvinvointia ja tuoda esille paikallista liikuntatarjontaa. Kohderyhmän työhyvinvointia ja terveysliikuntaa edistetään kolmen toimenpiteen kautta: 1.Riskiryhmien valmennus 2.Liikuntaluotsitoiminta ja 3.Terveysliikunnan palvelutarjotin
  • Hankkeen tavoitteet:
    1. Työkykyisenä 63-vuotiaaksi sekä terveenä ja toimintakykyisenä eläkkeelle (erityisesti TULE-ongelmien sekä T2D:n ennaltaehkäisy)
    2. Sairauslomapäivien vähentäminen, ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen, osatyökykyisten työkyvyn tukeminen
    3. Työpäivien aikaisen liikunnan ja arkiliikunnan lisääntyminen
    4. Koetun työssä jaksamisen ja elämänlaadun parantuminen

logot

Aikataulu

aikataulu_small