Erityisliikunnan kysely asiakkaille

keskiviikko 08.04. klo 09:21

”Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden väestöryhmien liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.”
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Orimattilan kaupungin erityisliikunnan nykytilaa asiakkaiden näkökulmasta sekä toimia apuvälineenä kehittämistyölle. Vastaamalla kyselyyn voitte vaikuttaa Orimattilan kaupungin erityisliikunnan kehitykseen sekä parantaa sen laatua tulevaisuudessa.
Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti sekä nimettöminä.
 

Kyselyyn voitte vastata 19.4 asti.