Hiihtoladuilla käveleminen

maanantai 19.01. klo 15:04

Kaupungin liikuntapalvelut haluaa hiihtokauden alkaessa muistuttaa periaatteista, joiden mukaan hiihtoladuilla toimitaan.

Hiihtoladut on tarkoitettu vain hiihtäjille ja käveleminen hiihtoladuilla on kielletty turvallisuuden takia. Hiihtoladulla tarkoitetaan hiihtämistä varten kunnostettua aluetta kokonaisuudessaan: perinteisen tyylin latujen lisäksi vapaata hiihtotyyliä varten kunnostettua tasaista aluetta. Ladulla käveleminen rikkoo ladut ja latu-urat ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Maastohiihtoladut kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piiriin. Tämä lainsäädäntö edellyttää, että palvelun tarjoaja, Orimattilan kaupunki, huolehtii maastohiihtolatujen ja latu-urien turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Turvallisuuteen kuuluu mm. hiihtäjien riittävä opastaminen, varoittaminen ja tiedottaminen. Ylläpitäjiä velvoitetaan asettamaan tarvittavat merkinnät ja varoitukset laduille. Latuturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että annettuja ohjeistuksia noudatetaan.

Hiihtolatujen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös järjestyslaissa (612/2003). Järjestyslain mukaan koirat on pidettävä taajamassa kytkettynä ja koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, että eläin ei pääse mm. yleiselle hiihtoladulle. Ratsastaminen ja hevos- tai vastaavalla ajoneuvolla ajaminen yleisillä laduilla on kielletty, ellei sitä ole merkeillä osoitettu sallituksi.