Koronaepidemian vaikutukset Orimattilan liikunta- ja nuorisopalveluihin 28.2.2021 asti

perjantai 12.02. klo 14:29

Tiedoksi järjestöille!

 

Näissä linjauksissa olevat suositukset ja rajoitukset Orimattilan alueella kestävät tämänhetkisen arvion mukaan 28.2.2021 asti. Suositukset ja rajoitukset vaikuttavat koko sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluihin.

Toistaiseksi keskeytetään kaikki ryhmävierailut mm. kirjastoon, kirjastoautoon ja taidemuseoon.

Hollolasta ja Lahdesta ei voi siirtyä harjoittelemaan Orimattilaan. Rajoitus on voimassa 28.2. asti.

 

Koronaepidemian vaikutukset Orimattilan liikunta- ja nuorisopalveluihin 

Linjaukset liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintaan 

 • Hollolasta ja Lahdesta ei voi siirtyä harjoittelemaan Orimattilaan. Rajoitus voimassa 28.2. asti.
 • Perusnuorisotyötä jatketaan ja nuorisotila pidetään auki. Toiminnassa noudatetaan turvallisuus ja hygieniaohjeistuksia. Nuorisotyö tiedottaa käytännöistä tarkemmin nuoria. Nuorisotilassa toimitaan niin, että tilaan pääse rajoitetusti maksimissaan puolet tilakapasiteetista.
 • Nuorten työpaja jatkaa toimintaansa ja siellä toimintaan sovelletaan toisen asteen koulutuksen ohjeistuksia ja käytäntöjä.
 • Etsivä nuorisotyö jatkaa toimintaansa noudattaen koronaohjeistuksia.
 • Koulunuorisotyö jatkuu kouluilla noudattaen koulujen ohjeistuksia ja alueellisia suosituksia.
 • Uimahalli ja kuntosalit suljetaan 28.2.2021 asti.
 • Liikuntatilojen käyttö rajataan niin, että aikuisten ryhmien toiminnat ja harrastusvuorot perutaan 28.2.2021 saakka.
 • Kaupungin järjestämät sisäliikuntaryhmät on peruttu 28.2.2021 saakka. Ryhmien alkamisesta tiedotetaan erikseen. Kaupungin liikunnanohjaaja pitää maksuttomia ulko- ja etäryhmiä. Näiden tiedot löytyvät liikuntapalveluiden www-sivuilta.
 • Kaikki kilpailutoiminta on myös tauolla kaupungin liikuntatiloissa 28.2.2021 asti.
 • Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua nykymuodossaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Toiminnan järjestäjille suositellaan ryhmäkokojen rajoittamista suositusten mukaisesti.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Ryhmän enimmäiskoko sisätiloissa on 20.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa esim. Areenalla max2 ryhmää niin, että yksi lohko on välissä.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.
 • Sekaryhmät, joissa on aikuisia ja lapsia voivat jatkaa toimintaansa niin, että vain lapset osallistuvat.
 • Lasten ja nuorten vuorojen vaihtuessa ohjaajien tulee huolehtia siitä, että ryhmät eivät kohtaa toisiaan.
 • Vauvauintia ei voi jatkaa.
 • Ulkoilmassa olevia harrastuksia voidaan jatkaa, jos turvavälit toteutuvat aidosti.
 • Seurat voivat perua käytössä olevat vuoronsa ko. ajalta veloituksetta.