Koronapassi käyttöön kaikissa Orimattilan kaupungin yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloista

keskiviikko 15.12. klo 16:04

Epidemiatilanne on edleleen hankaloitunut alueellamme, ja Päijät-Soten toiminta on selvästi ylikuormittunut. Alueellamme on tällä hetkellä voimassa aluehallintoviraston päätös sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten rajoittamisesta 20 henkilöön. Samoin yksityistilaisuuksien henkilömäärää on suositeltu rajaamaan 20 henkilöön. Koronapassia käyttäviä tilaisuuksia määräys ja suositus eivät rajoita. Päijät-Soten alueella on voimassa laaja maskisuositus ja etätyösuositus. Nykyiset rajoitukset ja suositukset eivät ole vielä kääntäneet epidemian tilannetta paremmaksi.

Koronayhteistyöryhmä esittää aluehallintovirastolle kokoontumisrajoitusten kiristämistä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisätiloissa 10 henkilöön ja ulkona 50 henkilöön. Rajoitus tulisi voimaan nykyisen rajoituksen päättyessä eli 27. joulukuuta alkaen.

Yhteistyöryhmä esittää lisäksi aluehallintovirastolle päätöstä asiakas- ja yleisötilojen käytöstä (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot, teatterit), ja se tulisi voimaan mahdollisimman pian. Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden olisi järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

 

Koronapassi laajemmin käyttöön

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille tilan ylläpitäjä voi ottaa yli 16-vuotiaille käyttöön koronapassin. Tämän seurauksena Orimattilan kaupunki ottaa käyttöön koronapassin rajoitusten sijaan kaikissa toiminnoissa, joissa se on mahdollista. Koronapassi on käytössä toistaiseksi kaikissa kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja osassa asiakastiloista sen jälkeen, kun avi on tehnyt uusista rajoituksista päätöksen.

Passin ottavat Orimattilassa käyttöön esimerkiksi uimahalli, vanhan urheilutalon kuntosali ja taidemuseo. Passi on käytössä myös yleisötilaisuuksissa ja kaupungin järjestämissä liikuntaryhmissä. Artjärven kuntosali joudutaan sulkemaan, koska siellä ei ole mahdollista tarkistaa koronapassia. Vanhan urheilutalon kuntosali on avoinna passintarkastusten vuoksi vain uimahallin aukioloaikoina.

Koronapassin yhteydessä tulee näyttää henkilöllisyystodistus. Alle 18-vuotiaat voivat todistaa henkilöllisyytensä koronapassin käytön yhteydessä esimerkiksi Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla vakuutuksella iästä. Jos aikuinen ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa koronarokotetta, hänellä on oikeus saada tarvitsemansa koronatestitulos maksutta julkisesta terveydenhuollosta.

Koronapasseja voi tulostaa pientä maksua vastaan esimerkiksi kirjastossa ja kaupungintalolla aukioloaikojen puitteissa.

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Tämän vuoksi koronapassia ei voi ottaa käyttöön esimerkiksi kirjastossa, nuorisopalveluissa, apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla. Poikkeuksena ovat näissä tiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joissa yli 16-vuotiailta osallistujilta edellytetään koronapassia. Alle 16-vuotiaiden osallistumista yleisötilaisuuksiin ei muutoinkaan rajoiteta, vaikka järjestäjä edellyttäisi muilta osallistujilta koronapassia.

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa. Lisäksi kaupungin tiloja käyttävät organisaatiot, yhdistykset ja seurat päättävät omalta osaltaan koronapassin käyttöönotosta ja huolehtivat terveysturvallisen tilaisuuden järjestämisestä.

Liikuntapalveluiden liikuntaryhmissä, uimahallilla sekä kuntosalilla ja tapahtumissa otetaan käyttöön koronapassi 20.12.2021 alkaen. 

 

Kaupunki kehottaa rokotuksiin

Näiden rajoitusten jälkeen alueella on voimassa lähes täysimääräiset lain sallimat rajoitukset, pois lukien korkean riskin tilojen sulkuja ja julkisen liikenteen matkustajamäärien rajoituksia. Alueen rajoitukset ja suositukset ovat pääosin voimassa 31. joulukuuta asti.

Orimattilan kaupunki kehottaa asukkaita hakeutumaan viipymättä koronarokotukseen, jos rokotesuoja on vielä puutteellinen. Lisäksi kaupunki kehottaa kaikkia noudattamaan hyvää hygieniaa, välttämään ruuhkia ja huolehtimaan turvaväleistä.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä. Lisätietoa yleisistä hygieniavaatimuksista löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

 

Mstä saan koronatodistuksen?

  • Voit ladata todistuksen omakannasta (Kanta.fi) tietokoneella tai puhelimella
    • Voit halutessasi tulostaa todistuksen. Tulostaminen on mahdollista myös kirjastossa sekä kaupungintalolla pientä maksua vastaan, niiden aukioloaikoina.
    • Todistuksen voi esittää myös älypuhelimesta: ladattuna tiedostona tai kuvakaappauksena, ei valokuvana
  • Koronatodistuksen voi noutaa myös kunnan terveydenhuollon yksiköstä.

 

Lisätietoa koronapassista täältä.