Latujen ja kenttienhoitajien kartoitus

maanantai 11.10. klo 16:37

Orimattilan liikuntapalvelut kartoittavat latujen ja luistelualueiden kunnossapitäjiä seuraaville kylille:
Artjärvi, Pennala, Luhtikylä, Mallusjoki, Kuivanto, Virenoja, Heinämaa

Sopimus on voimassa talvikauden 1.12.2021–30.4.2022 saakka. Sopimus jatkuu automaattisesti myös talvikaudelle 1.12.2022-30.4.2023 ellei jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisano sopimusta kirjallisesti viimeistään 31.8.2022 mennessä.

Kunnossapitotöiden hoitaminen edellyttää omaa kalustoa. Tarjoajan tulee täyttää vero- ja tilaajavastuusääntelyn velvoitteet.

Latujenhoidon sisällöistä sovitaan tarkemmin osapuolten kanssa kirjallisella sopimuksella. Pääsääntöisesti latujen hoidon ehdot ovat seuraavat:

 • Ladun leveys koulun pihalla on n. 3 m. ja siihen kuuluu pieni luisteluhiihtoalue sekä perinteisen latu-ura ladun toisessa reunassa
 • Ladun leveys muualla perinteisen latu-ura
 • Työn laatu: ladulla pitää pystyä turvallisesti hiihtämään
 • Koulun latu: uutta lunta saa olla vanhalle ladulle kertynyt enintään 5 cm
 • Latujen hoitomääristä ja tarpeista sovitaan liikuntapalveluiden liikuntapaikkamestarin kanssa.
 • Koulujen latujen hoitoaikatauluista keskustellaan yhdessä koulun/liikuntapaikkamestarin kanssa.
 • Ajetusta/hoidetusta ladusta tulee ilmoittaa työn jälkeen tekstiviestillä liikuntapaikkojen hoitajien päivystysnumeroon

Latujenhoidosta maksettava korvaus on 45 €/h (sis.alv 24 %) = 36,29 €/h (alv 0 %).

Kenttienhoidon sisällöistä sovitaan tarkemmin osapuolten kanssa kirjallisella sopimuksella. Pääsääntöisesti kenttienhoidon vaatimukset ovat seuraavat:

 • Kentän jäädytys tulee aloittaa ja suorittaa valmiiksi sopimuskauden aikana välittömästi kelien salliessa
 • Palveluntuottaja sopii arkisin koulun kanssa aurausajoista koulun aikatauluihin liittyen
 • Viikonloppuisin kentän on oltava aurattuna pääsääntöisesti klo 10.00 mennessä
 • Kenttä on aurattava lumisateen jälkeen, kun lumi haittaa luistelua
 • Kentän täytyy olla turvallinen luisteluun: ei hiekkaa näkyvissä, ei isoja halkeamia
 • Hoidetusta kentistä tulee ilmoittaa välittömästi työn jälkeen tekstiviestillä liikuntapaikkojen hoitajien päivystysnumeroon

Kenttienhoidosta maksettava korvaus on kiinteä summa/sopimusvuosi/kenttä. Korvauksen määrä riippuu mm. kentän hoidon vaatimuksista, kuten kentän koosta ja onko hoidettavana luistelualue, kaukalo vai molemmat. Korvaukset noin 1300-2000 € (alv 0%) /kenttä/talvi.

Tiedustelut ja ilmoitukset kiinnostuksesta talviliikuntapaikkojenhoitoon viimeistään 24.10.2021 vs. liikunta- ja vapaa-aikapäällikölle: aku.laaksonen@orimattila.fi tai 050 587 0073