Liikuntapaikkasuunnitelman laadinta käynnistynyt Orimattilassa – asukkaiden ja yhdistysten mielipiteitä kartoitetaan kyselyillä!

keskiviikko 31.01. klo 12:45

Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut on käynnistänyt kaupunkitasoisen liikuntapaikkasuunnitelman laadintatyön. Suunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat kaupungin liikuntapaikkojen kehittämistyölle seuraavaan 5 vuoden ajaksi. Tavoitteena on saada liikuntapaikkasuunnitelma valmiiksi 2018 alkuvuodesta. Osana suunnitelmatyötä kerätään kaupunkilaisten sekä kaupungissa toimivien yhdistysten ja seurojen näkemyksiä ja toiveita nettikyselyillä. Kyselyiden toteuttamisessa sekä kokonaisprosessin asiantuntija-apuna toimii SmartSport.

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen toivoo aktiivisuutta niin kaupunkilaisilta kuin paikallisilta seuroiltakin.

− Liikuntapaikkaverkoston kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja sen tueksi tarvitsemme yhteisesti jaetun näkemyksen verkostomme nykytilasta sekä keskeisistä kehittämistarpeista. Tässä paikallisten seurojen sekä kaupunkilaisten kuuleminen on tärkeää. Toivomme siten liikuntapalveluissa, että kaikki seurat vastaisivat heille lähetettävään kyselyyn ja että myös mahdollisimman moni kaupunkilainen vastaisi avoimeen nettikyselyyn. Vastaaminen kyselyyn on helppo tapa nostaa asioita keskusteluun sekä siten vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöstenkin tekoon.

Orimattilassa toimiville liikuntaseuroille ja muille liikuntaa toteuttavilta yhdistyksille suunnatut kyselyt lähetetään suoraan yhdistysten yhteyshenkilöille maanantaina 5.2.2018.

Kaikille kaupunkilaisille avoin nettikysely käynnistetään myös 5.2.2018 ja kysely on käynnissä 25.2.2018 saakka. Kyselyn linkki löytyy Orimattilan kaupungin ja liikuntapalveluiden nettisivuilta sekä kyseisten facebook-sivuilta

https://link.webropolsurveys.com/S/D9173DAB16948F11

Kyselyssä on oma osionsa myös kouluikäisille ja 4. ja 8. -luokkalaisten osalta vastaaminen pyritäänkin järjestämään koulupäivien aikana.

Yleiseen asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 10 kpl 10 kerran uimahalli-tai kuntosalikortteja.

Lisätietoja kyselystä:

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, puh. 050 587 0733, teemu.makipaakkanen@orimattila.fi