Liikuntapalveluiden linjaukset 27.5.2021

torstai 27.05. klo 14:02

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut seuraavasti liikuntapalveluihin liittyvistä ohjeista. Ohjeet päivitetään, mikäli valtakunnalliset tai alueelliset suositukset ja ohjeet muuttuvat.

Uimahalli

Uimahalli avautuu 1.6.2021 terveydellisistä syistä sitä tarvitseville. Uimahallia koskevat linjaukset ja ohjeet löytyvät erillisestä tiedotteesta.

Kuntosalit

Kuntosalit pysyvät toistaiseksi kiinni.

Harrastustoimintaa koskevat rajoitukset

 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ohjattu harrastustoiminta sallitaan ilman rajoituksia. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla. Ottelu- ja kilpailutoiminta on sallittua noudattaen turvallisuusohjeita.
  • Aikuisten kaikki ryhmäharrastustoiminta sekä vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden harrastustoiminta on keskeytettynä. Alle 20-vuotiaiden ulkona tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on sallittua korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla.
  • Enintään 10 hengen ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on sallittua, jos turvavälit toteutuvat aidosti.
  • Kokoontuvan harrastusryhmän kokoonpano on oltava vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen
 • Kilpailutoiminta on tauolla vuonna 2007 syntyneistä ja sitä vanhemmista

Lasten ja nuorten ryhmäliikunnassa on noudatettava ryhmäharrastusten suosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen.

Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:  

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

 

 

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

Mihinkään liikuntapaikkaan ei saa tulla oireisena.  

 

Muut ohjeet

 • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. 1.6. alkaen raja on 10 henkilöä.
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön. 1.6. alkaen raja on 10 henkilöä.
 • Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma terveysturvallisuustoimista, jotka on oltava myös käyttäjien nähtävissä. Suunnitelma on toimitettava kaupungille hyväksyttäväksi ennen tilaisuuden järjestämistä. Lomake on saatavilla täältä.
 • Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa suositetaan keskeytettäväksi edelleen. Alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta sallitaan ulkona korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla.
 • Koko Päijät-Hämeen alue on epidemian leviämisvaiheessa. Koronayhteistyöryhmän 24.5.2021 päätöksen mukaan muut nykyiset rajoitukset ja suositukset pidetään vielä ennallaan, koska koronaepidemia on edelleen leviämisvaiheessa. Koronayhteistyöryhmä seuraa epidemian ja sairaalahoidon tilannetta viikoittain. Lisätietoa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sivuilta: hyvinvointiyhtymän uutinen ja alueelliset suositukset.
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan enintään 6 henkilöön. 1.6. alkaen raja on 10 henkilöä.
 • Koko alueen maskisuositusta on edelleen voimassa kouluissa myös 10–12-vuotiaisiin. Suositus tulee heillä voimaan sitä mukaa, kun kuntiin saadaan oppilaille maskeja.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c, d ja e pykälät lisäävät velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla on tosiasiallisesti oltava mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään yli 50 osallistujan toimintaan. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin. Esimerkiksi odotustiloissa istumapaikkojen välin tulee olla 2 metriä. Ohjeet toimista tulee olla esillä toimipisteessä asiakkaiden nähtävillä.

Koronavilkku ja ohjeiden ja suositusten päivittymisen seuraaminen

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Lisätietoa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sivuilta: hyvinvointiyhtymän uutinen ja alueelliset suositukset.

 

Lisätiedot:

Hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen p. 040 740 2982