Liikuntapalveluiden uudet linjaukset 3.6.2021

perjantai 04.06. klo 09:13

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut seuraavasti liikuntapalveluihin liittyvistä ohjeista. Ohjeet päivitetään, mikäli valtakunnalliset tai alueelliset suositukset ja ohjeet muuttuvat.

 • Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma terveysturvallisuustoimista, jotka on oltava myös käyttäjien nähtävissä. Suunnitelma on toimitettava kaupungille hyväksyttäväksi ennen tilaisuuden järjestämistä. Lomake on saatavilla täältä.
 • Suunnitelma on päivitettävä, jos suositukset ja ohjeet muuttuvat ja lähetettävä hyväksyttäväksi kaupungille (kirjaamo@orimattila.fi) sekä Liikuntapalveluihin (liikunta@orimattila.fi).

 

Uimahalli

Uimahalli avautuu 1.6.2021 terveydellisistä syistä sitä tarvitseville. Uimahallia koskevat linjaukset ja ohjeet löytyvät erillisestä tiedotteesta.

 

Kuntosalit

Kuntosalit pysyvät toistaiseksi kiinni.

Harrastustoimintaa koskevat rajoitukset

 • Alle 20- vuotiaiden ohjattu harrastustoiminta sallitaan ilman rajoituksia. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla. Ottelu- ja kilpailutoiminta on sallittua noudattaen turvallisuusohjeita.
 • Aikuisten kaikki ryhmäharrastustoiminta on edelleen tauolla kaupungin myöntämissä tiloissa.
 • Enintään 50 hengen ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on sallittua, jos turvavälit toteutuvat aidosti.
 • Kokoontuvan harrastusryhmän kokoonpano on oltava vakiintunut ja perustua ennakkoilmoittautumiseen
 • Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla.
 • Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu harrastustoiminta voi jatkua sisä- ja ulkotiloissa ilman rajoituksia.

Yleisö- ja yksityistilaisuudet

 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan sisätiloissa enintään 10 henkilöön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilöön. Osallistujien on voitava välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n antamaa ohjetta ja Tartuntatautilain 58 d pykälää.
 • Ulkotiloissa voidaan kokoontumisrajasta poiketa eriyttämisjärjestelyin.
 • Tällöin tulee olla käytettävissä erillisiä katsomolohkoja tai yleisölle rajattuja alueita.
 • Kullekin lohkolle tai alueelle voidaan ottaa enintään 50 henkilöä.
 • Lohkojen sisällä tulee voida välttää lähikontakti.
 • Lohkojen välillä on oltava selkeä suojavyöhyke, jokaisella lohkolla tulee olla omat kulkureitit, palvelut ja saniteettitilat ja erillinen tapahtumahenkilökunta.

Avoinna olevissa asiakastiloissa on oltava tosiasiallinen mahdollisuus toimia terveysturvallisesti. Toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma terveysturvallisuustoimista, jotka on oltava myös käyttäjien nähtävissä.

Alle 20-vuotiaiden nuorten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta suositetaan aloitettavaksi korkeintaan 10 hengen ryhmissä opetus- ja kulttuuriministeriön turvallisen harrastustoiminnan ohjeita noudattaen.

Koko alueen maskisuositus koskee kouluissa myös 10–12-vuotiaita.

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä (minedu.fi)

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan:

 • Kaupoissa, ostoskeskuksissa, posteissa, pankeissa, kirjastoissa ja muissa vastaavissa sisätiloissa.
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävissä tiloissa (vähintään yleisissä tiloissa ja pukeutumistiloissa). Urheilusuorituksen aikana maskia ei tarvitse käyttää.
 • Kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.
 • Konserttisaleissa, teattereissa ja muissa vastaavissa esityksiin käytettävissä tiloissa.
 • Elokuvateattereissa, museoissa, gallerioissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
 • Kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävissä tiloissa.
 • Vanhempien pikaisillakin vierailuilla esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloissa.

Yleisölle avoimet tilat ja asiakastilat

Tartuntatautilain 58 c, d ja e pykälät lisäävät velvoitteita yleisölle avoimien tilojen ja asiakastilojen hallinnoijille sekä liikennöijille.

Kaikissa asiakastiloissa tulee

 • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
 • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
 • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
 • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Myös lasten ja nuorten ryhmäliikunnassa on noudatettava ryhmäharrastusten suosituksia. Suosittelemme jokaista toimijaa parantamaan terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtävät ratkaisut voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan.

Lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuva harrastusryhmien toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
 • Alle 20 -vuotiaiden harrastuksissa ryhmäkokoja ei rajoiteta.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Kaikessa toiminnassa harrastustilojen pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain täysin välttämättömään käyttöön.

Koronavilkku

Yhtymä suosittelee Koronavilkku-sovelluksen lataamista, koska sen käytöllä voimme yhdessä estää koronaviruksen leviämistä.

Lisätietoa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sivuilta: hyvinvointiyhtymän uutinen ja alueelliset suositukset.