Luontopolut

Luontopolkuihin liittyvät tiedustelut:

Ville Erola
Liikuntapaikkamestari
p. 0400 494 456
ville.erola@orimattila.fi

Orimattilan luontopolut (PDF)

Yleistä

Orimattila sijaitsee ensimmäisen Salpausselän reunamuodostuman laajalla etelänpuoleisella savikkoalueella. Aluetta hallitsevat viljavat pellot ja metsäsaarekkeet. Länsi-Orimattilassa maisemaa elävöittävät metsäiset kallioalueet ja rotkolaaksot sekä Mallusjärvi ja muutamat pienemmät järvet ja lammet.

Kasvi- ja eläinlajistot ovat rikkaimmillaan Porvoonjoen ja sen sivujokien varsilla, joihin on paikoin kehittynyt arvokkaita joenvarsilehtoja, pensaikkoja ja ratatörmiä. näitä voit ihailla mm. Lintulan luontopolun maisemissa.

Pohjois-eteläsuuntainen harjujakso tuo Orimattilaan mäntykankaat sammalistoineen. Niihin pääset tutustumaan erityisesti Jymylinnan ja Tönnön luontopoluilla.

Täysin toisen tyyppistä luontoa, kosteikkoja ja suota, löydät Mieliäissuolta, joka on Mallusjoen vanhan metsän ohella toinen Orimattilan Natura2000 -kohteista.

luontopolut kartalla.

Lintulan luontopolku

Reittikuvaus: Lintulan luontopolulla tutustutaan orimattilalaiseen lähiluontoon. Polku johdattelee kulkijan rehevien puronvarsien ja järeiden kuusten suojasta asutuksen läheisyyteen. Polun alueen kasvillisuusselvityksissä on löydetty 128 putkilokasvilajia, joista 15 on huomionarvoisia lehtokasvilajeja.

Pituus ja kuljettavuus: Reitti on 2 km pitkä ja merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Reitti kulkee pyörä- ja kävelyteitä pitkin ja sen voi kulkea esim. lastenvaunujen kanssa.

Ajo-ohje: Luontopolulle pääsee ajamalla Lahdentietä Orimattilasta Lahteen päin noin 2 km Untamontien risteykseen, jossa olevalle parkkipaikalle voi jättää auton. Untamontietä kuljetaan jalkaisin noin 250 m ja käännytään vasemmalle vedenottamolle päin, jonka läheisyydestä löytyy ensimmäinen opastaulu ja aloituspiste.

 

Jymylinnan luontopolku

Reittikuvaus: Jymylinnan luontopolku sijaitsee Mäntylän harjualueella. Polku kulkee pururataa pitkin kahden kilometrin verran. Polun varrella on kolme luontoaiheista taulua. Polku on merkattu maastoon keltaisin maalimerkein.

Pituus ja kuljettavuus: Reitti on 2 km pitkä ja kulkee pururataa pitkin.

Ajo-ohje: Luontopolulle pääsee ajamalla noin 0,5 km Orimattilan keskustasta Lahteen. Liikenneympyrästä käännytään oikealla Heinämaantielle ja ensimmäisestä risteyksestä vasemmalle Koulutielle ja edelleen Opintielle (viitta Urheilutalo). Auton voi jättää Urheilutalon parkkipaikalle. Osoite on Opintie 8.

 

Tönnön luontopolku

Reittikuvaus: Tönnön luontopolku sijaitsee kaupungin itäosassa. Polku kulkee Porvoonjoen rannoilta Tönnön harjualueelle. Reitin aloituspisteessä on infotaulu. Reitin varrella luontotyyppi ehtii vaihtua lehdosta harjujen kuivahkoon kangasmetsään. Nähtävyyksiin kuuluu myös jääkauden muodostama muinaisranta. Luontopolun läheisyydessä sijaitsee myös Tönnön silta, joka on Suomen ensimmäinen teräsbetonisilta. Se on valmistunut vuonna 1911.

Pituus: 3 km

Ajo-ohje: Luontopolulle pääsee ajamalla Orimattilan keskustasta Helsingintietä noin 2 km. Tönnön risteyksestä kioskin kohdalta käännytään vasemmalle ja ajetaan Tönnönkoskentietä noin 1 km. Auton voi jättää Marintien risteyksen jälkeen vasemmalla puolella olevalle parkkipaikalle.

 

Karkkulan luontopolku


Kuva: www.retkipaikka.fi

Reittikuvaus: Karkkulan luontopolku kulkee Terriniemen kallioilla. Reitin varrella on useita alueen kasvistoa ja geologiaa käsitteleviä tauluja. Voit ihailla paikallisen taiteilijan Juha Sileniuksen tekemiä maisemaan sulautuvia veistoksia ja ihmetellä koskemattomia sammal- ja jäkälämättäitä. Polun varrella on levähdys- ja näköalapaikkoja, ja jyrkimpiin nousuihin on rakennettu portaat.

Ajo-ohje: Luontopolku sijaitsee Mallusjärven päässä Kapeen salmen pohjoisrannalla. Orimattilan keskustasta ajetaan noin 9 km ensin Helsingintietä ja sitten Pukkilantietä (1635) Terriniemeen, mistä 1 km Karkkulantietä. Pysäköintialue ja opastetaulu tien vasemmalla puolella.

 

Kairessuo – Mieliäissuo

Reittikuvaus: Mieliäissuon luontopolku on Natura2000 –alueella. Reitin varrella on erilaisia suotyyppejä, joista kerrotaan polun varrella olevissa infotauluissa. Kosteimpiin paikkoihin on rakennettu pitkospuut. Vedenpitävät jalkineet saattavat silti olla tarpeen. Polun varrella on levähdyspaikkoja sekä lintutorni. Linnuille on rakennettu pönttöjä, joiden tapahtumia voi seurata keväisin.

Pituus: 3,5 km

Ajo-ohje: Orimattilan keskustasta Artjärventietä noin 5 km, käännytään vasemmalle Koskustentielle (kyltti: Kuivanto). 6 km päässä on opaste ”Mieliäissuon luontopolku”. Aloituspisteessä on parkkipaikka.

suonäkymä.puustoa suolla.

 

Mallusjoen Vanha Metsä

Reittikuvaus: Mallusjoen Vanha Metsä on yli satavuotiasta kuusikkoa. Valittavana on kolme eri pituista metsälenkkiä: Kotimetsän, Kääpämetsän ja Tikkametsän kierros. Kaikki polut voi kävellä myös yhdellä kertaa. Luontopolun varrella olevissa infotauluissa selvitetään kasvi- ja eläinpopulaatioiden vuorovaikutussuhteita. Reitti on merkitty maastoon keltaisilla tassunjäljillä.

Pituus: Kotimetsän, Kääpämetsän ja Tikkametsän yhteipituus 4 km

Ajo-ohje: Orimattilan keskustasta Helsingintietä noin 3 km. Käännytään Pukkilantielle (1635). Noin 8, km jälkeen käännytään oikealle Mallusjoentielle, jota ajetaan 2,5 km. Käännytään vasemmalle Selventielle. Noin 1 km päässä tien oikealla puolella on polun aloitustaulu. Auton voi jättää 200 m päähän kentän laidalle.

Mallusjoen vanha metsä -reittikartta

 

Lamminpolku ja Rajasuonpolku, Artjärvi

Pituus: Lamminpolku 3 km, Rajasuonpolku 6 km

Varustus: Lamminpolulla laavu ja nuotiopaikka. Rajasuonpolulla laavu ja nuotiopaikka sekä varattava tupa. Varaa tupa: Artjärven Eränkävijät ry

Ajo-ohje: Artjärven keskustasta noin 3 km Kimonkyläntietä. Käännytään vasemmalle.

Lamminpolku-Rajasuonpolku -reittikartta

Rajasuonpolun laavu.Rajasuonpolun varaustupa.

Villisikapolku

Reittikuvaus: Villisikapolku lähtee Artjärven keskustasta ja kulkee Myrskylän rajalle. Polku on merkitty maastoon oranssein villisikatunnuksin ja viitoin. Lisämerkkeinä on käytetty oransseja heijastimia.

Pituus: 10 km

Varustus: Polun varrella Heivatojantiellä on yksityinen kota, joka on vuokrattavissa
(p. 040 749 3036).

Villisikapolku -reittikartta

Heivatojantie kota.

Lisätietoa Artjärven luontoliikuntareiteistä Artjärven Ahjon sivuilla.