Vaikuta Orimattilan erityisliikunnan kehittämiseen!

perjantai 22.08. klo 12:44

Orimattilaan on valmistunut kehittämissuunnitelma alueen erityisliikuntapalveluista. Suunnitelmassa Orimattilan keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi on määritelty muun muassa puute erityisliikunnanohjaajasta ja ylipäänsä ohjaajaresurssit, toimijoiden välinen yhteistyö ja alueen ryhmätarjonta. Seuraavaksi Orimattilassa lähdetään kehittämään alueen palveluita, mutta kehittämistyön tueksi kaivataan lisää palveluiden käyttäjien ja erityisliikuntatoimijoiden näkemyksiä.

Tehty suunnitelma ovat osa Erityisliikuntaa kuntiin 2013–2015 –hanketta, johon Orimattilan kaupungin liikuntapalvelut on lähtenyt mukaan keväällä 2013. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisryhmien eli vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia. Erityisliikkujien kohderyhmään on arvioitu kuuluvan noin 20–25 % Suomen väestöstä, mikä tarkoittaa Orimattilan kohdalla noin 3 300–4 100 henkilöä. Hankkeeseen kutsuttiin mukaan ne yli 10.000 asukkaan kunnat, joissa ei ole vielä päätoimista erityisliikunnanohjaajaa. Orimattilan lisäksi hankkeeseen ovat lähteneet mukaan Alajärvi, Eura, Huittinen, Kalajoki, Loviisa ja Mänttä-Vilppula.

Hanketta varten Orimattilaan on perustettu kehittämistyöryhmä, johon on kutsuttu jäseniä niin kaupungin eri hallintokunnista, yhdistyksistä kuin kansalaisopistosta. Ensimmäisenä tehtävänä hankkeessa on ollut selvittää erityisliikuntapalveluiden nykytilanne jokaisessa yhteistyökunnassa ja laatia suunnitelma, joka linjaa Orimattilan erityisliikuntapalveluiden kehittämistyötä tulevina vuosina.

Työryhmä toivoo erityisliikuntapalveluiden käyttäjiltä ja palveluita järjestäviltä toimijoilta näkemyksiä kehittämistyön tueksi. Voitte käydä tutustumassa suunnitelmaan tästä

Orimattilan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma

Kehittämisehdotukset ja selvitykseen liittyvät palautteet voitte lähettää 5.9.2014 mennessä sähköpostiosoitteeseen teemu.makipaakkanen@orimattila.fi, puhelimitse 050 587 0733 tai postitse Orimattilan liikuntapalvelut, Pappilantie 2, PL 44, 16301 Orimattila.